Usługa monitoringu GPS pojazdów

Usługa monitoringu GPS pojazdów

Mając tylko kilka podstawowych założeń dotyczących produktu i modelu biznesowego, zaprojektowaliśmy i nadzorowaliśmy wdrożenie usługi monitoringu pojazdów.

 

Realizacja: 2020 - 2021

Zakres prac: full service

Branża: motoryzacyjna

Klient

Firma TotalGPS powstała, aby świadczyć usługi monitoringu pojazdów GPS klientom indywidualnym oraz przedsiębiorcom.

 

Wyzwania

  • Zbadanie rynku usług monitoringu GPS i określenie wymagań funkcjonalnych
  • Zaprojektowanie usługi zamawiania i zarządzania klientami
  • Wspieranie klienta we wdrożeniu, optymalizacji i rozwoju usługi

 

Poznanie nowej technologii

Tworząc nową usługę technologiczną musieliśmy dokładnie poznać zasady jej działania, jakie są jej mocne i słabe strony. Istotne było skompletowanie zespołu odpowiednich specjalistów i określenie wymagań funkcjonalnych dla pierwszej wersji.

 

Testowanie w naturalnych warunkach

Wybrane urządzenia GPS przetestowaliśmy łącznie z pierwszą wersją oprogramowania. Skrupulatnie zaliczyliśmy wszystkie scenariusze, jednocześnie optymalizując dane jakie trafiały do użytkownika.

 

Zbudowanie strony i modułu zamówień

Na podstawie protopów Lo-Fi zaprojektowaliśmy stronę sprzedażową. Największy nacisk położyliśmy na moduł zamawiania urządzeń wraz z usługą abonamentu.

 

Zaprojektowanie systemu zarządzania

System zarządzania monitorowanymi pojazdami dostosowaliśmy dla klientów z kilkoma autami, jak i dla firm w których flota liczy kilkadziesiąt aut. Ta rozbieżność wymagała szczególnej czytelności w oznaczeniu tras i lokalizacji na mapach.

 

Zaprojektowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej

Gdy pierwsi klienci zaczęli korzystać z wersji desktopowej aplikacji TotalGPS, my zaprojektowaliśmy aplikację mobilną.

Podsumowanie

Opracowanie usługi od podstaw wymagało skupienia nie tylko na użytkownikach, ale również na kwestiach technologicznych i biznesowych.

Efekt współpracy to stabilna, dobrze przemyślana i użyteczna usługa gotowa do skalowania.

Powrót